ÁP DỤNG LỆ PHÍ DỰ THI VÀ PHÍ RÚT CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG DỰ THI ĐGNLNN NĂM HỌC 2022-2023 - VSTEP - Trung tâm Khảo thí - ULIS-VNU,Hanoi