TRA CỨU KẾT QUẢ THI – KỲ THI ĐGNLTA NGÀY THI 08 VÀ 09/01/2022

I/ Tra cứu kết quả Thí sinh tra cứu kết quả thi tại đường link: http://vstep.vnu.edu.vn/trang-chu/tra-cuu-ket-qua/ MÃ TRA CỨU KẾT QUẢ THI LÀ SỐ CHỨNG MINH NHÂN DÂN/ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN/ HỘ CHIẾU Thí sinh chọn ngày thi 08/01/2022 II / Phúc khảo 1.Thời gian đăng ký phúc khảo: – Từ ngày 24/01/2022 đến ngày…

TRA CỨU KẾT QUẢ THI ĐGNLTA NGÀY 26/12/2021

I/ Tra cứu kết quả Thí sinh tra cứu kết quả thi tại đường link: http://vstep.vnu.edu.vn/trang-chu/tra-cuu-ket-qua/ MÃ TRA CỨU KẾT QUẢ THI LÀ SỐ CHỨNG MINH NHÂN DÂN/ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN/ HỘ CHIẾU Thí sinh chọn ngày thi 26/12/2021 II / Phúc khảo Thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi đăng ký theo…

ID ZOOM-PHỔ BIẾN QUY CHẾ VÀ ĐỊNH DẠNG BÀI THI ĐGNLNN NGÀY THI 08 VÀ 09/01/2022 (ID ZOOM FOR TEST INFORMATION SESSION-TEST DATE 8TH, 9TH JANUARY, 2022)

VSTEP 3-5 (B1-B2-C1 – bậc 3,4,5) – Zoom ID: 982 1694 0019 (pass: vstep2022) – Thời gian: 19h30-20h15, Thứ Tư ngày 05/01/2022   ENGLISH VERSION BELOW: VSTEP 3-5 (LEVEL B1-B2-C1) – DELIVERY LANGUAGE: ENGLISH – Zoom ID: 982 1694 0019 (pass: vstep2022) – Time: 8:20 p.m. – 9:05 p.m., Wednesday, 5th January, 2022

TRA CỨU KẾT QUẢ KỲ THI CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ NGÀY THI 04 VÀ 05/12/2021

I/ Tra cứu kết quả Thí sinh tra cứu kết quả thi tại đường link: http://vstep.vnu.edu.vn/trang-chu/tra-cuu-ket-qua/ MÃ TRA CỨU KẾT QUẢ THI LÀ MÃ SỐ SINH VIÊN Tra cứu kết quả bằng cách chọn ngày thi 04/12/2021   Lưu ý: Kỳ thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ ngày thi 04 và 05/12/2021 , điểm thi được…