ID ZOOM – PHỔ BIẾN QUY CHẾ VÀ ĐỊNH DẠNG BÀI THI ĐGNLNN NGÀY THI 18/06/2022 (ID ZOOM FOR TEST INFORMATION SESSION – TEST DATE 18TH JUNE, 2022)

1. VSTEP 2 (A2 – bậc 2) – Zoom ID: 958 7240 7821 – Zoom passcode: vstep2022 – Thời gian: 20h00-20h30, Thứ Ba ngày 14/06/2022   2. VSTEP 3-5 (B1-B2-C1 – bậc 3,4,5) – Zoom ID: 974 4303 2039 – Zoom passcode: vstep2022 – Thời gian: 19h30-20h15, Thứ Ba ngày 14/06/2022     ENGLISH VERSION…

ID ZOOM – PHỔ BIẾN QUY CHẾ VÀ ĐỊNH DẠNG BÀI THI ĐGNLNN NGÀY THI 16 VÀ 17/04/2022 (ID ZOOM FOR TEST INFORMATION SESSION – TEST DATE 16TH AND 17TH APRIL, 2022)

VSTEP 2 (A2 – bậc 2) – Zoom ID: 975 2487 1316 – Zoom passcode: vstep2022 – Thời gian: 20h00-20h30, Thứ Ba ngày 12/04/2022     VSTEP 3-5 (B1-B2-C1 – bậc 3,4,5) – Zoom ID: 867 1121 5929 – Zoom passcode: vstep2022 – Thời gian: 19h30-20h15, Thứ Ba ngày 12/04/2022   ENGLISH VERSION BELOW: VSTEP…