Thông báo Archives - VSTEP - Trung tâm Khảo thí - ULIS-VNU,Hanoi

Category Archives: Thông báo

Lịch trả Chứng chỉ (Kỳ thi ĐGNLNN ngày thi 15/10/2022)

1. Lịch trả chứng chỉ ngoại ngữ   – Thời gian: Thứ 3 và Thứ 5 hàng tuần từ ngày 14/11/2022 đến ngày 12/01/2023. Sáng: 08h00 – 12h00 Chiều: 14h00 -17h00 – Địa điểm: Trung tâm Khảo thí – Phòng 106- Nhà A4 – Trường ĐHNN-ĐHQGHN

Lịch trả Chứng chỉ (Kỳ thi ĐGNLNN ngày thi 25/09/2022)

1. Lịch trả chứng chỉ ngoại ngữ   – Thời gian: Thứ 3 và Thứ 5 hàng tuần từ ngày 25/10/2022 đến ngày 27/12/2022. Sáng: 08h00 – 12h00 Chiều: 14h00 -17h00 – Địa điểm: Trung tâm Khảo thí – Phòng 106- Nhà A4 – Trường ĐHNN-ĐHQGHN

Lịch trả Chứng chỉ (Kỳ thi ĐGNLNN ngày thi 17/09/2022)

1. Lịch trả chứng chỉ ngoại ngữ   – Thời gian: Thứ 3 và Thứ 5 hàng tuần từ ngày 18/10/2022 đến ngày 17/12/2022. Sáng: 08h00 – 12h00 Chiều: 14h00 -17h00 – Địa điểm: Trung tâm Khảo thí – Phòng 106- Nhà A4 – Trường ĐHNN-ĐHQGHN

CERTIFICATE RELEASING (Test Date: 17th September, 2022)

1. SCHEDULE AND LOCATION – Days: Tuesdays and Thursdays from 18th October, 2022 to 17th December, 2022 + Morning: from 8:00 a.m to 12:00 a.m. + Afternoon: from 2:00 p.m to 5:00 p.m. – Location: Center for Language Testing and Assessment – Room 106 –