Kết quả thi ĐHNLNN ngày thi 22/09/2018

I/ Tra cứu kết quả Thí sinh tra cứu kết quả thi tại đường link: http://vstep.vn/trang-chu/tra-cuu-ket-qua/ Mã tra cứu là số báo danh. II/ Phúc khảo Thí sinh muốn phúc khảo bài thi, làm đơn theo Mẫu và nộp lệ phí 50.000 đồng/1 kỹ năng tại Trung tâm Khảo thí – Phòng 106- Nhà A4 –…

Sơ đồ và Danh sách phòng thi kỳ thi ĐGNLNN ngày 22.09.2018

I/Lịch thi 1. Môn Đọc – Nghe – Viết: 7h00 ngày 22.09.2018 (Thứ Bảy) thí sinh có mặt tại phòng thi 2. Môn Nói: * Sáng ngày 22.09.2018: Toàn bộ thí sinh thi VSTEP.2 (sau khi thi Đọc-Nghe-Viết) * Chiều ngày 22.09.2018: Toàn bộ thí sinh thi VSTEP.3-5 thuộc đối tượng thí sinh tự do, sinh viên không chuyên tiếng Anh trong…

Sơ đồ và Danh sách phòng thi Kỳ thi ĐGNLNN ngày 21/07/2018

I/Lịch thi 1. Môn Đọc – Nghe – Viết: 7h00 ngày 21.07.2018 (Thứ Bảy) thí sinh có mặt tại phòng thi 2. Môn Nói: * Sáng ngày 21.07.2018: Toàn bộ thí sinh thi VSTEP.2 (sau khi thi Đọc-Nghe-Viết) * Chiều ngày 21.07.2018: Toàn bộ thí sinh thi VSTEP.3-5 thuộc đối tượng thí sinh tự do,  học viên Sau đại học thi Chuẩn đầu…

Lịch tập huấn thí sinh thi đánh giá NLNN ngày thi 21/7/2018

I/ Thời gian: Từ 16h30 đến 18h00, ngày 17 tháng 07 năm 2018 (Thứ Ba) II/ Địa điểm: Hội trường Vũ Đình Liên, Trường ĐHNN – ĐHQGHN III/ Đối tượng: các thí sinh đăng ký dự thi Đánh giá năng lực Ngoại ngữ Kỳ thi ngày 21.07.2018 gồm: 1. Sinh viên không chuyên tiếng Anh trong Đại học Quốc gia Hà…