Hủy kết quả thi và Thu hồi chứng chỉ ngoại ngữ của 03 thí sinh - VSTEP - Trung tâm Khảo thí - ULIS-VNU,Hanoi