KẾT QUẢ THI ĐGNLNN NGÀY THI 16/05/2020

I/ Tra cứu kết quả

Thí sinh tra cứu kết quả thi tại đường link: http://vstep.vn/trang-chu/tra-cuu-ket-qua/

 MÃ TRA CỨU KẾT QUẢ THI LÀ SỐ CHỨNG MINH NHÂN DÂN/ THẺ CĂN CƯỚC/ HỘ CHIẾU (KÈM CHỮ) CỦA THÍ SINH.

 II/ Phúc khảo

  • Thí sinh muốn phúc khảo bài thi, làm đơn theo Mẫu và nộp lệ phí 50.000 VNĐ/01 kỹ năng tại Trung tâm Khảo thí – Phòng 106 – Nhà A4 – Trường Đại học Ngoại ngữ-ĐHQGHN
  • Thời gian: từ ngày 01/06/2020 đến hết ngày 03/06/2020 trong giờ hành chính.
  • Mẫu đơn phúc khảo lấy tại phòng 106A4 hoặc tại đường link: http://vstep.vn/bieu-mau/

 III/ Sửa thông tin cá nhân

Tất cả những sai sót liên quan đến thông tin cá nhân, thí sinh làm thủ tục tại Trung tâm Khảo thí – Phòng 106 – Nhà A4 – Trường ĐHNN-ĐHQGHN từ ngày 01/06/2020 đến hết ngày 03/06/2020 trong giờ hành chính.

IV/ Xác nhận kết quả thi:

  • Nộp đơn xin xác nhận kết quả thi tại phòng 106 – A4.
  • Thời gian xin xác nhận kết quả thi từ ngày 01/06/2020 đến ngày 05/06/2020.
  • Mẫu xin xác nhận kết quả thi lấy tại phòng 106A4 hoặc tại đường link: http://vstep.vn/bieu-mau/

Thời gian làm việc:

– Sáng:  08h00 – 12h00

– Chiều: 14h00 – 17h00

Trân trọng thông báo!