Lịch thi ĐGNLNN năm học 2022-2023 dành cho sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội - VSTEP - Trung tâm Khảo thí - ULIS-VNU,Hanoi