MEETING ID (ZOOM) – TẬP HUẤN THÍ SINH DỰ THI NGÀY 23/05/2020 VÀ 30/05/2020

Trung tâm Khảo thí – Trường ĐHNN – ĐGQGHN trân trọng gửi tới các Thí sinh dự thi Kỳ thi ĐGNLNN ngày thi 23/05/2020 và 30/05/2020 các thông tin liên quan tới buổi tập huấn thí sinh qua ứng dụng Zoom, cụ thể như sau:

I. Thí sinh thi định dạng VSTEP.3-5

  • Meeting ID: 93163749659 (không có password)
  • Thời gian: 20h00 ngày 18/05/2020 (thí sinh vào Zoom trước 05 phút)

II. Thí sinh thi định dạng VSTEP.2 và ĐGNL tiếng Pháp

  • Meeting ID: 440715886 (không có password)
  • Thời gian: ngày 18/05/2020 (Thí sinh vào Zoom trước 05 phút)

+ VSTEP.2: 20h00 đến 20h40

+ ĐGNL tiếng Nga-Pháp-Trung: 20h45 đến 21h15