THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRA CỨU THÔNG TIN CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã chính thức đưa vào sử dụng Hệ thống tra cứu trực tuyến xác thực thông tin Chứng chỉ/Giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ trên trang http://vstep.vnu.edu.vn/. Trang http://vstep.vnu.edu.vn/  Giới thiệu về Hệ thống tra cứu xác thực trực tuyến Hệ thống tra cứu…