THÔNG BÁO

Thông báo kết quả bài thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ Kỳ thi ngày 20.01.2018

I/Tra cứu kết quả

Thí sinh tra cứu kết quả thi tại đường link: http://vstep.vnu.edu.vn/tracuuketqua

Mã tra cứu là số báo danh.

II/Phúc khảo

Thí sinh muốn phúc khảo bài thi, làm đơn theo Mẫu và nộp lệ phí 50.000 đồng/1 kỹ năng tại Trung tâm Khảo thí - Phòng 106- Nhà A4 - Trường ĐHNN-ĐHQGHN từ ngày 06/02/2018 hết ngày 12/02/2018 trong giờ hành chính.

III/Sửa thông tin cá nhân

THAY ĐỔI MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LƯC NGOẠI NGỮ

MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ

(Áp dụng từ Kỳ thi ĐGNLNN đợt thi ngày 20/01/2018)

 

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội xin trân trọng thông báo, từ kỳ thi Đánh giá năng lực Ngoại ngữ đợt thi ngày 20/01/2018 trở đi, Trường ĐHNN-ĐHQGHN sẽ sử dụng mẫu phiếu đăng ký mới dưới đây cho các kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ.

Trang