Lịch thi

Lịch thi chuẩn đầu ra đối với sinh viên chính quy và sinh viên bằng kép ĐHNN-ĐHQGHN năm học 2016 -2017

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo lịch thi chuẩn đầu ra năm học 2016 -2017 đối với sinh viên chính quy và sinh viên bằng kép Trường ĐHNN-ĐHQGHN như sau:

Lịch thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đối với sinh viên không chuyên tiếng Anh trong Đại học Quốc gia Hà Nội năm học 2016 -2017

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo lịch thi đánh giá năng lực ngoại ngữ năm học 2016 - 2017 đối với sinh viên không chuyên tiếng Anh trong Đại học Quốc gia Hà Nội như sau: