Ban hành mẫu Chứng chỉ năng lực ngoại ngữ mới

         

          Căn cứ Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08/09/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân;

          Căn cứ Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29/09/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

         Căn cứ Quyết định số 729/QĐ-BGDĐT ngày 11/03/2015 ban hành Định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

          Căn cứ Quyết định số 1481/QĐ-BGDĐT ngày 10/05/2016 ban hành Định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh bậc 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (dành cho người lớn);

          Được sự phê duyệt của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Trung tâm Khảo thí xin thông báo 02 mẫu Chứng chỉ năng lực ngoại ngữ dành cho thí sinh thi tiếng Anh theo định dạng đề thi VSTEP.3-5 và VSTEP.2 đối với các kỳ thi kể từ ngày 23/09/2017 do Trường ĐHNN-ĐHQGHN tổ chức, cụ thể như sau:

Mẫu Chứng chỉ năng lực ngoại ngữ VSTEP.2

 

Mẫu Chứng chỉ năng lực ngoại ngữ VSTEP.3-5 

       Trân trọng!

Chuyên mục: