LỊCH PHÁT CHỨNG CHỈ VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ - ĐỢT THI NGÀY 23/09/2017

 

I. Lịch phát Chứng chỉ và Giấy chứng nhận Năng lực Ngoại ngữ

Thời gian

(Thứ 3 và thứ 5 hàng tuần theo giờ hành chính)

Đối tượng Lưu ý
25/10/2017 đến 24/11/2017 

- Thí sinh thuộc đối tượng thí sinh tự do dự thi ngày 23/09/2017. (Trừ phúc khảo)

- Thí sinh thuộc đối tượng Sinh viên ĐHQGHN dự thi ngày 23/09/2017 đã nộp 100.000 đồng để cấp Chứng chỉ. (Trừ phúc khảo)

- Thí sinh mang theo 01 ảnh (3x4) nền trắng, chụp mới trong vòng 06 tháng để dán vào chứng chỉ.

01/11/2017 đến 30/11/2017

- Thí sinh dự thi ngày 23/09/2017 có đơn phúc khảo.

- Thí sinh dự thi các kỳ thi từ ngày 29/07/2017 trở về trước đã nộp 100.000 đồng để cấp Giấy chứng nhận.

 

II. Yêu cầu

Thí sinh đến nhận Chứng chỉ hoặc Giấy chứng nhận mang theo một trong các loại giấy tờ tuỳ thân: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu/Giấy phép lái xe.

* Lưu ý: CHỈ ĐƯỢC NHẬN HỘ CHỨNG CHỈ HOẶC GIẤY CHỨNG NHẬN KHI CÓ GIẤY ỦY QUYỀN CÓ XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN.

III. Địa điểm nhận Chứng chỉ và Giấy chứng nhận

Phòng 106, Nhà A4, Trung tâm Khảo thí, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN. 

Chuyên mục: