Nộp thêm ảnh vào Hồ sơ đăng ký dự thi VSTEP

 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP THÊM ẢNH VÀO HỒ SƠ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ

(Áp dụng từ đợt thi ngày 25/11/2017)

 

Trung tâm Khảo thí, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN xin thông báo, kể từ đợt thi Đánh giá năng lực Ngoại ngữ 25/11/2017 trở đi, thí sinh đến nộp Hồ sơ đăng ký dự thi sẽ nộp thêm 03 ảnh kích thước 3x4 cm, nền trắng, ảnh chụp trong vòng 06 tháng (01 ảnh dán hồ sơ, 02 ảnh để trong phòng bì niêm phong, phía sau ghi thông tin: họ tên, ngày sinh, nơi sinh của thí sinh)

Kính báo!

Chuyên mục: