Sơ đồ và Danh sách phòng thi ĐGNLNN ngày 25.11.2017

I/Lịch thi

1. Môn Đọc – Nghe – Viết: 7h00 ngày 25.11.2017 (Thứ Bảy) thí sinh có mặt tại phòng thi

2. Môn Nói:

*Sáng ngày 25.11.2017: Toàn bộ thí sinh thi VSTEP.2: P42 (sau khi thi Đọc-Nghe-Viết)

*Chiều ngày 25.11.2017: Toàn bộ thí sinh thi VSTEP.3-5 thuộc đối tượng thí sinh tự do, Học viên thi CĐR SĐH B1, B2 và sinh viên ĐHNN: Từ phòng 21 đến phòng 57

* Sáng ngày 26.11.2017 (Chủ Nhật): Toàn bộ thí sinh thi VSTEP.3-5 thuộc đối tượng Sinh viên ĐHQGHN

(Thời gian và địa điểm tập trung thi Nói được thông báo trong khi thi Đọc-Viết-Nghe)

 

II/ Địa điểm thi:   Giảng đường A2 và C1 Khoa Pháp - Trường Đại học Ngoại ngữ- ĐHQGHN

STT

Địa điểm thi/Hội đồng thi

Đối tượng dự thi

1

Giảng đường A2: Tầng 1->Tầng 3

Hội đồng thi tại Phòng 308

Phòng thi: P01 -> P20

Thí sinh thi ĐGNLTA (VSTEP.3-5) thuộc đối tượng sinh viên ĐHQGHN

2

Giảng đường A2: Tầng 5 đến tầng 8

Hội đồng thi tại Phòng 508

Phòng thi: P21 đến P42

Thí sinh thi ĐGNLTA gồm:

- Thí sinh thi VSTEP.3-5 thuộc đối tượng tự do

- Thí sinh thi VSTEP.3-5 thuộc đối tượng SV ĐH Ngoại ngữ

- Thí sinh thi VSTEP.2

3

Giảng đường C1 - Khoa Pháp

Hội đồng thi tại Phòng GV - tầng 2

Phòng thi: P43 đến P57

Thí sinh thi ĐGNLNN gồm:

- Thí sinh thi ĐGNLNN các tiếng Pháp, Nga, Trung, Hàn, Nhật thuộc đối tượng thí sinh tự do

- Học viên thi Chuẩn đầu ra SĐH B1, B2

- Sinh viên ĐHNN thi Chuẩn đầu ra các tiếng: Pháp, Nga, Trung, Nhật, Hàn...

IV/ Yêu cầu

1. Thí sinh đi thi đúng giờ, mang theo một trong các loại giấy tờ tùy thân Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công/Hộ chiếu/Giấy phép lái xe để xuất trình trước khi vào phòng thi.

2. Riêng đối với sinh viên trong ĐHQGHN, ngoài việc mang theo giấy tờ tùy thân quy định tại Điểm 1 Mục này cần mang theo Thẻ sinh viên.

 

V/Tra cứu kết quả thi

Thí sinh xem kết quả thi tại Website: http://vstep.vn

 

Download Danh sách phòng thi Tại đây

Download Sơ đồ phòng thi tại Giảng đường A2 Tại đây

Download Sơ đồ phòng thi tại Giảng đường C1 Tại đây

Chuyên mục: