Sơ đồ và Danh sách phòng thi Kỳ thi ĐGNLNN ngày 19/05/2018

I/Lịch thi

1. Môn Đọc – Nghe – Viết: 7h00 ngày 19.05.2018 (Thứ Bảy) thí sinh có mặt tại phòng thi

2. Môn Nói:

* Sáng ngày 19.05.2018Toàn bộ thí sinh thi VSTEP.2 (sau khi thi Đọc-Nghe-Viết)

* Chiều ngày 19.05.2018Toàn bộ thí sinh thi VSTEP.3-5 thuộc đối tượng thí sinh tự do, sinh viên ĐHNN thi Chuẩn đầu ra C1 và Học viên Sau đại học thi Chuẩn đầu ra B1, B2.

* Sáng ngày 20.05.2018: Toàn bộ thí sinh thi VSTEP.3-5 thuộc đối tượng Sinh viên ĐHQGHN (từ P.01 đến P.19)

(Thời gian và địa điểm tập trung thi Nói được thông báo trong khi thi Đọc-Nghe-Viết)

 

II/ Địa điểm thi:   Giảng đường A2 và Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ - Trường Đại học Ngoại ngữ- ĐHQGHN

STT

Địa điểm thi/Hội đồng thi

Đối tượng dự thi

 

1

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ

Hội đồng thi tại Phòng Hội đồng - tầng 1

Phòng thi: P.01 đến P.33

Thí sinh thi ĐGNLTA (VSTEP.3-5) thuộc đối tượng sinh viên không chuyên thuộc ĐHQGHN, sinh viên Trường ĐHNN thi Chuẩn đầu ra tiếng Anh C1.

 

2

Giảng đường A2.1

Hội đồng thi tại Phòng Giáo viên tầng 3

Phòng thi: P. 34 đến P.58

 

Thí sinh thi ĐGNLTA (VSTEP.3-5) thuộc đối tượng thí sinh tự do và sinh viên Trung tâm Giáo dục Quốc tế - ĐHNN.

 

3

Giảng đường A2.2

Hội đồng thi tại Phòng Giáo viên tầng 5

Phòng thi: P. 59 đến P.77

Thí sinh thi VSTEP.2 thuộc đối tượng thí sinh tự do; học viên/ nghiên cứu sinh thuộc ĐHQGHN thi Chuẩn đầu ra B1, B2; thí sinh tự do thi ĐGNLNN tiếng Pháp, Nga, Trung; sinh viên ĐHNN thi Chuẩn đầu ra C1 tiếng Pháp, Nga, Trung, Đức, Nhật, Hàn.

III/ Yêu cầu

1. Thí sinh đi thi đúng giờ, mang theo một trong các loại giấy tờ tùy thân: Chứng minh nhân dân/Căn cước công/Hộ chiếu/Giấy phép lái xe để xuất trình trước khi vào phòng thi.

2. Riêng đối với sinh viên trong ĐHQGHN, ngoài việc mang theo giấy tờ tùy thân quy định tại Điểm 1 Mục này cần mang theo Thẻ sinh viên.

IV/Tra cứu kết quả thi

Thí sinh xem kết quả thi tại Website: http://vstep.vn

 

Download Danh sách phòng thi (Mỗi đối tượng dự thi nằm tại 01 sheet khác nhau) Tại đây

Download Sơ đồ phòng thi tại Trường THPT CNN Tại đây

Download Sơ đồ phòng thi tại Giảng đường A2 Tại đây

Chuyên mục: