THAY ĐỔI MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LƯC NGOẠI NGỮ

MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ

(Áp dụng từ Kỳ thi ĐGNLNN đợt thi ngày 20/01/2018)

 

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội xin trân trọng thông báo, từ kỳ thi Đánh giá năng lực Ngoại ngữ đợt thi ngày 20/01/2018 trở đi, Trường ĐHNN-ĐHQGHN sẽ sử dụng mẫu phiếu đăng ký mới dưới đây cho các kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ.

Trân trọng thông báo!

Tải mẫu phiếu đăng ký mới cho Thí sinh tự do Tại đây 

Tải mẫu phiếu đăng ký mới cho Sinh viên ĐHQG Tại đây

 

Chuyên mục: