Thông báo kết quả bài thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ Kỳ thi ngày 23.9.2017

I/Tra cứu kết quả

Thí sinh tra cứu kết quả thi tại đường link: http://vstep.vnu.edu.vn/tracuuketqua

Mã tra cứu là số báo danh.

II/Phúc khảo

Thí sinh muốn phúc khảo bài thi, làm đơn theo Mẫu và nộp lệ phí 50.000 đồng/1 kỹ năng tại Trung tâm Khảo thí - Phòng 106- Nhà A4 - Trường ĐHNN-ĐHQGHN từ ngày 10/10/2017 hết ngày 16/10/2017 trong giờ hành chính.

III/Sửa thông tin cá nhân

Tất cả những sai sót liên quan đến thông tin cá nhân, thí sinh làm thủ tục tại Trung tâm Khảo thí - Phòng 106 - Nhà A4 - Trường ĐHNN-ĐHQGHN từ ngày 10/10/2017 đến hết ngày 13/10/2017 trong giờ hành chính.

IV/Đăng ký cấp Giấy chứng nhận

1/ Đối tượng

*Đợt duy nhất đối với sinh viên không chuyên tiếng Anh trong ĐHQGHN thi ngày 23.9.2017 đạt trình độ theo khung năng lực ngoại ngữ.

*Đợt cuối cùng đối với đối tượng sau:

- Sinh viên không chuyên Tiếng Anh trong ĐHQGHN thi ngày 29.7.2017, 27.5.2017, 25.3.2017, 14.01.2017, 26.11.2016, 24.9.2016

- Học viên của Trung tâm Giáo dục Quốc tế thuộc Trường ĐHNN (thi ngày 29.7.2017, 27.5.2017, 25.3.2017, 14.01.2017 và 26.11.2016) đạt trình độ B2

- Sinh viên Trường ĐHNN thi chuẩn đầu ra bậc 5 (ngày 29.7.2017, 27.5.2017, 25.3.2017, 26.11.2016) đạt trình độ C1

- Học viên cao học thi Tiếng Anh cơ bản, trình độ B1: Trường ĐH Kinh tế ngày 29.7.2017, Khoa Quản trị Kinh doanh ngày 27.5.2017 và của Trường ĐHGD thi ngày 25.3.2017

- Học sinh Trường THPT Chuyên ngoại ngữ thi ngày 29.7.2017 và 25.3.2017

- Các thí sinh đóng lệ phí thi từ 300.000VNĐ trở xuống (vào các Đợt thi từ ngày 23/7/2016 trở về trước), đạt trình độ theo khung năng lực ngoại ngữ.

*Chú ý:  02 đối tượng sau không cần đăng ký vẫn được cấp GCN gồm:

-  Tất cả các thí sinh tự do đóng lệ phí thi từ 1.200.000 VNĐ trở lên

- Tất cả các thí sinh thi từ ngày 23/7/2016 trở về trước, đóng lệ phí thi 600.000 VNĐ

2/Lệ phí: 100.000VNĐ

3/Thời gian: Từ ngày 10/10/2017 hết ngày 13/10/2017 (trong giờ hành chính)

4/Địa điểm: Phòng 106- Nhà A4 - Trường ĐHNN-ĐHQGHN

Trân trọng thông báo!

Chuyên mục: