Thông báo kết quả bài thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ Kỳ thi ngày 25.3.2017

I/Tra cứu kết quả

Thí sinh tra cứu kết quả thi tại đường link: http://vstep.vnu.edu.vn/tracuuketqua

Mã tra cứu là số báo danh.

II/Phúc khảo

Thí sinh muốn phúc khảo bài thi, làm đơn theo Mẫu và nộp lệ phí 50.000 đồng/1 kỹ năng tại Trung tâm Khảo thí - Phòng 106- Nhà A4 - Trường ĐHNN-ĐHQGHN từ ngày 12/04/2017 hết ngày 18/04/2017 trong giờ hành chính.

III/Sửa thông tin cá nhân

Tất cả những sai sót liên quan đến thông tin cá nhân, thí sinh làm thủ tục tại Trung tâm Khảo thí - Phòng 106 - Nhà A4 - Trường ĐHNN-ĐHQGHN từ ngày 12/04/2017 đến hết ngày 18/04/2017 trong giờ hành chính.

IV/Đăng ký cấp Giấy chứng nhận

1/ Đối tượng

- Sinh viên không chuyên tiếng Anh trong ĐHQGHN, đóng lệ phí thi 600.000VNĐ trong thời hạn quy định (thi ngày 25.3.2017, 14.01.2017, 26.11.2016, 24.9.2016) đạt trình độ theo khung năng lực ngoại ngữ.

- Học viên của Trung tâm Giáo dục Quốc tế (thi ngày 25.3.2017, 14.01.2017 và 26.11.2016) đạt trình độ B1/B2

- Sinh viên Trường ĐHNN thi chuẩn đầu ra bậc 5 (ngày 25.3.2017, 26.11.2016) đạt trình độ C1

- Học viên cao học Trường ĐHGD-ĐHQGHN thi Tiếng Anh cơ bản Trình độ B1 (ngày 25.3.2017)

- Các thí sinh đóng lệ phí thi từ 300.000VNĐ trở xuống (vào các Đợt thi từ ngày 23/7/2016 trở về trước), đạt trình độ theo khung năng lực ngoại ngữ.

*Chú ý:  02 đối tượng sau không cần đăng ký vẫn được cấp GCN gồm:

-  Tất cả các thí sinh tự do đóng lệ phí thi 1.200.000 VNĐ trong thời hạn quy định

- Tất cả các thí sinh thi từ ngày 23/7/2016 trở về trước, đóng lệ phí thi 600.000 VNĐ

2/Lệ phí: 50.000VNĐ

3/Thời gian: Từ ngày 13/04/2017 hết ngày 17/04/2017 (trong giờ hành chính)

4/Địa điểm: Phòng 106- Nhà A4 - Trường ĐHNN-ĐHQGHN

Trân trọng thông báo!

 

Chuyên mục: