Thông báo kết quả bài thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ Kỳ thi ngày 26.11.2016

I/Tra cứu kết quả

Thí sinh tra cứu kết quả thi tại đường link: http://vstep.vnu.edu.vn/tracuuketqua

Mã tra cứu là số báo danh.

II/Phúc khảo

Thí sinh muốn phúc khảo bài thi, làm đơn theo Mẫu và nộp lệ phí 50.000 đồng/1 kỹ năng tại Trung tâm Khảo thí - Phòng 106- Nhà A4 - Trường ĐHNN-ĐHQGHN từ ngày 14/12/2016 hết ngày 20/12/2016 trong giờ hành chính.

III/Sửa thông tin cá nhân

Tất cả những sai sót liên quan đến thông tin cá nhân, thí sinh làm thủ tục tại Trung tâm Khảo thí - Phòng 106 - Nhà A4 - Trường ĐHNN-ĐHQGHN từ ngày 14/12/2016 đến hết ngày 16/12/2016 trong giờ hành chính.

IV/Đăng ký cấp Giấy chứng nhận

1/ Đối tượng

- Sinh viên Trường ĐHNN thi chuẩn đầu ra bậc 5 (ngày 26.11.2016) đạt trình độ C1

- Sinh viên không chuyên tiếng Anh trong ĐHQGHN, đóng lệ phí thi 600.000VNĐ (thi ngày 26.11.2016 và 24.9.2016) đạt trình độ theo khung năng lực ngoại ngữ.

- Học viên SĐH của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Khoa Luật thuộc ĐHQGHN thi Tiếng Anh cơ bản (ngày 26.11.2016) đạt trình độ B1

- Học viên của Trung tâm Giáo dục Quốc tế (thi ngày 26.11.2016) đạt trình độ B1/B2

- Các thí sinh đóng lệ phí thi từ 300.000VNĐ trở xuống (vào các Đợt thi từ ngày 23/7/2016 trở về trước), đạt trình độ theo khung năng lực ngoại ngữ.

*Chú ý:  02 đối tượng sau không cần đăng ký vẫn được cấp GCN gồm:

-  Tất cả các thí sinh đóng lệ phí thi 1.200.000 VNĐ

- Tất cả các thí sinh thi từ ngày 23/7/2016 trở về trước, đóng lệ phí thi 600.000 VNĐ

2/Lệ phí: 50.000VNĐ

3/Thời gian: Từ ngày 14/12/2016 hết ngày 16/12/2016 (trong giờ hành chính)

4/Địa điểm: Phòng 106- Nhà A4 - Trường ĐHNN-ĐHQGHN

Trân trọng thông báo!

Chuyên mục: