THÔNG BÁO

Thông báo kết quả bài thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ Kỳ thi ngày 24.09.2016

I/Tra cứu kết quả

Mã tra cứu là số báo danh và thí sinh vào đường link: http://vstep.vnu.edu.vn/tracuuketqua

II/Phúc khảo

Thí sinh muốn phúc khảo bài thi, làm đơn theo Mẫu và nộp lệ phí 50.000 đồng/1 kỹ năng tại Trung tâm Khảo thí - Phòng 106- Nhà A4 - Trường ĐHNN-ĐHQGHN từ ngày 17/10/2016 hết ngày 21/10/2016 trong giờ hành chính.

III/Sửa thông tin cá nhân

Sơ đồ và danh sách thí sinh đăng ký dự thi ngày 5.10.2016

LỊCH THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ

THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM

 

 

I/ Thời gian: 6h45 ngày 05.10.2016 (Thứ Tư) thí sinh có mặt tại Tầng 1 Nhà A2 để xem danh sách phòng thi

II/ Địa điểm thi: Giảng đường A2 - Trường Đại học Ngoại ngữ- ĐHQGHN

STT

Thông báo kết quả bài thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ - Ngày thi 23/07/2016

I/Tra cứu kết quả

Mã tra cứu là số báo danh và thí sinh vào đường link: http://vstep.vnu.edu.vn/tracuuketqua

II/Phúc khảo

Thí sinh muốn phúc khảo bài thi, làm đơn theo Mẫu và nộp lệ phí 50.000 đồng/1 kỹ năng tại Trung tâm Khảo thí - Phòng 107- Nhà A4 - Trường ĐHNN-ĐHQGHN từ ngày 18/08/2016 hết ngày 24/08/2016 trong giờ hành chính.

III/Sửa thông tin cá nhân

Trang