TIN TỨC

Tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh - Giám đốc Trung tâm Khảo thí trúng cử vị trí Đồng Phó Chủ tịch Hiệp hội Khảo thí Ngôn ngữ Châu Á (AALA)

Chúc mừng Tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh - Giám đốc Trung tâm Khảo thí đã trúng cử vị trí Đồng Phó Chủ tịch Hiệp hội Khảo thí Ngôn ngữ Châu Á.

Trang