Lệ phí thi ĐGNLNN tại Trường ĐHNN-ĐHQGHN áp dụng kể từ tháng 9 năm 2017

Kể từ tháng 9 năm 2017, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội áp dụng mức lệ phí thi mới cho các kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ, chi tiết xem tại đây

Chuyên mục: