LỊCH TẬP HUẤN THÍ SINH THAM DỰ KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ NGÀY 26.11.2016

I/ Địa điểm : Hội trường Vũ Đình Liên Trường ĐHNN - ĐHQGHN

II/ Thời gian: Chiều thứ Hai, ngày 14 tháng 11 năm 2016, cụ thể

STT

Đối tượng dự thi

Thời gian tập huấn

1

Học viên cao học và nghiên cứu sinh trong ĐHQGHN dự thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ sau đại học trình độ B1, B2

 

Từ 15h00 đến 16h00

2

Thí sinh dự thi tiếng Anh Vstep.2 và Vstep. 3-5

Ca 1: Từ 16h00 đến 17h30

Ca 2: Từ 17h30 đến 19h00

Chuyên mục: