LỊCH TẬP HUẤN THÍ SINH THAM DỰ KỲ THI NGÀY 25.11.2017

I/ Thời gianTừ 16h30 đến 18h00, ngày 21 tháng 11 năm 2017 (Thứ Ba)

II/ Địa điểm : Hội trường Vũ Đình Liên Trường ĐHNN - ĐHQGHN

III/ Đối tượng: các thí sinh đăng ký dự thi Đánh giá năng lực Ngoại ngữ Kỳ thi ngày 25.11.2017 gồm:

1. Sinh viên ĐHNN

2. Sinh viên không chuyên tiếng Anh Đại học Quốc gia Hà Nội

3. Thí sinh tự do 

Chuyên mục: