Lịch tập huấn thí sinh thi Đánh giá NLNN đợt thi ngày 17/03/2018

I/ Thời gianTừ 16h30 đến 17h30, ngày 09 tháng 03 năm 2018 (Thứ Sáu)

II/ Địa điểm : Hội trường Vũ Đình Liên Trường ĐHNN - ĐHQGHN

III/ Đối tượng: các thí sinh đăng ký dự thi Đánh giá năng lực Ngoại ngữ Kỳ thi ngày 17.03.2018 gồm:

1. Sinh viên không chuyên tiếng Anh Đại học Quốc gia Hà Nội.

2. Sinh viên ĐHNN thi Chuẩn đầu ra C1

3. Học viên Sau đại học thi CĐR B1-B2

4. Thí sinh tự do.

Chuyên mục: