LỊCH TẬP HUẤN THI SINH THI ĐÁNH GIA NLNN ĐỢT THI NGÀY 20.01.2018

 

I/ Thời gianTừ 16h30 đến 18h00, ngày 09 tháng 01 năm 2018 (Thứ Ba)

II/ Địa điểm : Hội trường Vũ Đình Liên Trường ĐHNN - ĐHQGHN

III/ Đối tượng: các thí sinh đăng ký dự thi Đánh giá năng lực Ngoại ngữ Kỳ thi ngày 20.01.2018 gồm:

1. Sinh viên không chuyên tiếng Anh Đại học Quốc gia Hà Nội.

2. Thí sinh tự do.

Chuyên mục: