LỊCH TẬP HUẤN THÍ SINH THI ĐÁNH GIÁ NLNN NGÀY THI 19/05/2018

 

I/ Thời gianTừ 16h30 đến 18h00, ngày 15 tháng 05 năm 2018 (Thứ Ba)

II/ Địa điểm : Hội trường Vũ Đình Liên, Trường ĐHNN - ĐHQGHN

III/ Đối tượng: các thí sinh đăng ký dự thi Đánh giá năng lực Ngoại ngữ Kỳ thi ngày 19.05.2018 gồm:

1. Sinh viên không chuyên tiếng Anh Đại học Quốc gia Hà Nội.

2. Sinh viên ĐHNN thi Chuẩn đầu ra C1

3. Học viên Sau đại học thi CĐR B1-B2

4. Thí sinh tự do

Chuyên mục: