TIN TỨC

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2015 [Trường Đại học Ngoại Ngữ - ĐHQGHN]

  1. Phương thức tuyển sinh của ĐHQGHN và ĐHNN

Năm 2015, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức tuyển sinh đại học theo Đề án tuyển sinh riêng, không dùng kết quả kỳ thi THPT quốc gia.

1. Cấu trúc bài thi ĐGNL và bài thi Ngoại ngữ cụ thể như sau:

Bài thi ĐGNL của ĐHQGHN:

Trang