THÔNG BÁO BỔ SUNG LỊCH THI ĐGNLNN THÁNG 6 NĂM 2022 DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG TỰ DO - VSTEP - Trung tâm Khảo thí - ULIS-VNU,Hanoi