Tra cứu kết quả - VSTEP - Trung tâm Khảo thí - ULIS-VNU,Hanoi

Tra cứu kết quả

MỚI CẬP NHẬT ĐIỂM THI ĐGNL NGOẠI NGỮ

(Mã tra cứu là:  số cmtnd / thẻ căn cước / hộ chiếu)

Ngày thi 07/01/2023  – Tiếng Anh VSTEP