Mới cập nhật điểm thi ngày thi:  08/06/2019

Địa điểm:  Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN

Mã tra cứu là sốbáo danh

Thí sinh muốn phúc khảo bài thi, làm đơn theo Mẫu và nộp lệ phí 50.000 đồng/1 kỹ năng tại Trung tâm Khảo thí – Phòng 106- Nhà A4 – Trường ĐHNN-ĐHQGHN từ ngày 03/06/2019 đến hết ngày 07/06/2019 trong giờ hành chính.