Chú ý: Thí sinh sử dụng mã tra cứu là số báo danh

(mới cập nhật điểm thi ngày 19/01/2019)

Ghi chú: Các thí sinh kiểm tra thông tin cá nhân (Họ tên, ngày sinh, giới tính) và kết quả thi. Nếu cần sửa chữa thông tin cá nhân hoặc phúc khảo kết quả thi, thí sinh làm đơn và nộp tại phòng 106 nhà A4.