PHỔ BIẾN QUY CHẾ THI VÀ ĐỊNH DẠNG ĐỀ THI KỲ THI XÁC NHẬN CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ DÀNH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ- ĐHQGHN NGÀY THI 13 VÀ 14/07/2021 TRÊN ZOOM

Trung tâm Khảo thí – Trường ĐHNN – ĐHQGHN trân trọng thông báo Lịch Phổ biến Quy chế và Định dạng Bài thi trên Zoom.

Thông tin cụ thể như sau:

– Zoom ID: 992 7693 9239

– Pass: vstep1314

– Thời gian: Từ 09h00 đến 10h0, thứ hai ngày 12/07/2021

Đề nghị các thí sinh có tham gia đầy đủ!