PHỔ BIẾN QUY CHẾ THI VÀ ĐỊNH DẠNG ĐỀ THI KỲ THI XÁC NHẬN CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ DÀNH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ- ĐHQGHN NGÀY THI 21-22/11/2021 VÀ NGÀY THI 04-05/12/2021TRÊN ZOOM

Trường Đại học Ngoại ngữ-ĐHQGHN gửi thông tin thí sinh tham dự kỳ thi CĐR ngoại ngữ ngày thi 21-22.11.2021 và kỳ thi CĐR Ngoại ngữ 04-05.12.2021.

I. Kỳ thi ngày 21 và 22.11.2021

1. Thời gian tập huấn thí sinh: 19h30 -20h30, thứ năm, ngày 18.11.2021.
– Zoom ID: 987 9364 8756
– Zoom passcode: cdrnn2021
Buổi tập huấn là bắt buộc cho tất cả các thí sinh tham dự kì thi này.
Khi vào truy cập buổi tập huấn, thí sinh đặt tên theo cú pháp: SBD_Họ và tên. Ví dụ: 110001_Nguyễn Văn A

2. Thông tin tra cứu về SBD, phòng thi Đọc-Nghe-Viết, bàn thi Nói và thời gian tập trung, trường Đại học Ngoại ngữ sẽ đăng tại trên trang vstep.vn vào ngày 18.11.2021. Lưu ý: thí sinh tra cứu bằng MÃ SINH VIÊN
II. Kỳ thi ngày 04 và 05.12.2021
1. Thời gian tập huấn thí sinh: 19h00 -20h00, thứ ba, ngày 23.11.2021.
– Zoom ID: 987 9364 8756
– Zoom passcode: cdrnn2021
Buổi tập huấn là bắt buộc cho tất cả các thí sinh tham dự kì thi này.
Khi vào truy cập buổi tập huấn, thí sinh đặt tên theo cú pháp: Ngày thi_Họ và tên. Ví dụ: 04.12_Nguyễn Văn A
2. Thông tin tra cứu về SBD, phòng thi Đọc-Nghe-Viết, bàn thi Nói và thời gian tập trung, trường Đại học Ngoại ngữ sẽ đăng tại trên trang vstep.vn vào ngày 30.11.2021. Lưu ý: thí sinh tra cứu bằng MÃ SINH VIÊN
III. Yêu cầu kĩ thuật phục vụ kỳ thi: thí sinh đọc cụ thể trong thông báo số 1448/TB-ĐHNN ngày 09 tháng 11 năm 2021 về Lịch tổ chức thi trực tuyến kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ tháng 11 và tháng 12 năm 2021 đối với sinh viên và học viên của Đại học Quốc gia Hà Nội (Trừ sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ) tại link: http://vstep.vnu.edu.vn/lich-to-chuc-truc-thi-tuyen-ky-thi-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-thang-11-va-thang-12-nam-2021-doi-voi-sinh-vien-va-hoc-vien-cua-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi/
Trân trọng thông báo!