Tập huấn chuyên môn: Nâng cao năng lực viết tiểu mục đề thi cho cán bộ, giáo viên các ngoại ngữ khác tiếng Anh tại trường THPT chuyên Ngoại ngữ

Ngày 01 tháng 11 năm 2023, nhóm chuyên trách thuộc Trung tâm Khảo thí đã có buổi tập huấn chuyên môn dành cho cán bộ, giáo viên các ngoại ngữ khác tiếng Anh thuộc trường THPT chuyên Ngoại ngữ về quy trình và quy tắc viết tiểu mục đề thi trắc nghiệm khách quan.

Trong buổi tập huấn, cô Nguyễn Thị Quỳnh Yến đã lấy ví dụ để phân tích và hướng dẫn cán bộ, giáo viên đọc hiểu các thông tin quan trọng trong định dạng và ma trận đề thi, từ đó có những lưu ý trong quá trình viết đề. Tiếp đó, cô Nguyễn Thị Phương Thảo và cô Nguyễn Thị Chi đã cung cấp các quy tắc viết tiểu mục đề thi cùng bài tập thực hành thẩm định tiểu mục đề thi dựa trên các nguyên tắc đã nêu, từ đó giúp cán bộ, giáo viên nhìn lại quá trình viết tiểu mục đề thi họ đã làm từ trước đến nay và rút kinh nghiệm phụ hợp. Bên cạnh việc chia sẻ các khó khăn trong quá trình viết tiểu mục đề thi trắc nghiệm, các cán bộ giáo viên đều tích cực sôi nổi trong các hoạt động thực hành và thảo luận.

Phát biểu tại buổi tập huấn, cô Lại Thị Phương Thảo, lãnh đạo Nhà trường nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tập huấn chuyên môn về khảo thí nói chung và viết tiểu mục đề thi trắc nghiệm khách quan nói riêng. Cô cũng chia sẻ việc phát triển năng lực khảo thí cho cán bộ, giáo viên là cần thiết và cần có lộ trình liên tục.