TRA CỨU KẾT QUẢ KỲ THI CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ NGÀY THI 04 VÀ 05/12/2021

I/ Tra cứu kết quả

  • Thí sinh tra cứu kết quả thi tại đường link: http://vstep.vnu.edu.vn/trang-chu/tra-cuu-ket-qua/
  • MÃ TRA CỨU KẾT QUẢ THI LÀ MÃ SỐ SINH VIÊN
  • Tra cứu kết quả bằng cách chọn ngày thi 04/12/2021

 

Lưu ý: Kỳ thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ ngày thi 04 và 05/12/2021 , điểm thi được chuyển về các đơn vị thành viên trong Đại học Quốc gia Hà Nội qua phòng Đào tạo trường Đại học Ngoại ngữ-ĐHQGHN.

II / Phúc khảo

Thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi đăng ký theo thông báo dưới đây: