Định dạng đề thi

Định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo Khung Năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam VSTEP (Vietnamese Standardized Test of English Proficiency) bắt đầu áp dụng từ kỳ thi ngày 16/05/2015