Category Archives: Thông báo

TRA CỨU KẾT QUẢ THI – KỲ THI ĐGNLNN NGÀY THI 04/11/2023

I/ Tra cứu kết quả – MÃ TRA CỨU KẾT QUẢ THI LÀ SỐ CHỨNG MINH NHÂN DÂN/ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN/ HỘ CHIẾU – Thí sinh chọn ngày thi 04/11/2023 – Thí sinh tra cứu kết quả thi tại đường link: http://vstep.vnu.edu.vn/trang-chu/tra-cuu-ket-qua/ II/ Phúc khảo

TRA CỨU KẾT QUẢ THI – KỲ THI ĐGNLNN NGÀY THI 04/11/2023

I/ Tra cứu kết quả – MÃ TRA CỨU KẾT QUẢ THI LÀ SỐ CHỨNG MINH NHÂN DÂN/ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN/ HỘ CHIẾU – Thí sinh chọn ngày thi 04/11/2023 – Thí sinh tra cứu kết quả thi tại đường link: http://vstep.vnu.edu.vn/trang-chu/tra-cuu-ket-qua/ II/ Phúc khảo

TRA CỨU KẾT QUẢ THI – KỲ THI ĐGNLNN NGÀY THI 19/8/2023

I/ Tra cứu kết quả – MÃ TRA CỨU KẾT QUẢ THI LÀ SỐ CHỨNG MINH NHÂN DÂN/ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN/ HỘ CHIẾU – Thí sinh chọn ngày thi 19/8/2023 – Thí sinh tra cứu kết quả thi tại đường link: http://vstep.vnu.edu.vn/trang-chu/tra-cuu-ket-qua/ II/ Phúc khảo