Category Archives: Bồi dưỡng & NCKH

Trao đổi chuyên môn “Chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu về kiểm tra đánh giá Ngữ âm trong bối cảnh tiếng Anh được sử dụng như một ngôn ngữ toàn cầu và ảnh hưởng của áp lực thời gian trong nhiệm vụ đọc nhanh

Ngày 31/10/2023, tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã diễn ra cuộc gặp mặt trao đổi chuyên môn về việc kiểm tra đánh giá Ngữ âm trong bối cảnh tiếng Anh trở thành ngôn ngữ toàn cầu (ELF),

THAM DỰ HỘI THẢO THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 9 CỦA HIỆP HỘI KHẢO THÍ CHÂU Á (AALA) VÀ DIỄN ĐÀN CHUYÊN MÔN VỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ Ở CHÂU Á (AFELTA) TẠI TOKYO – NHẬT BẢN (02-06/09/2023)

Nhóm chuyên trách Khảo thí trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội do T.S. Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (Trưởng phòng Khoa học công nghệ) làm trưởng đoàn cùng Th.S. Nguyễn Quỳnh Hoa (Phó trưởng phòng Đào tạo) và Th.S. Nguyễn

Đề tài khoa học công nghệ: Hoạt động kiểm tra đánh giá ngoại ngữ trực tuyến tại trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN năm 2021-2022: Đánh giá và đề xuất

Nghiên cứu được hoàn thành với sự hỗ trợ của trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội trong đề tài mã số 21.08. Nhóm nghiên cứu: Tiến sỹ Nguyễn Thị Quỳnh Yến – Giám đốc Trung tâm Khảo thí Tiến sỹ