Certificate verification

TRA CỨU XÁC THỰC THÔNG TIN CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ
Vui lòng nhập thông tin Số vào sổ để tra cứu thông tin

(Xem ví dụ ở lưu ý phía dưới)

Lưu ý:

  • Hệ thống này chỉ áp dụng tra cứu đối với các giấy chứng nhận và chứng chỉ Tiếng Anh do trường ĐHNN-ĐHQGHN cấp cho các kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ được tổ chức kể từ ngày 01/01/2017 đến 17/04/2021. (Các loại chứng nhận/chứng chỉ xem tại phụ lục tại thông báo >> )
  • Nhập y nguyên thông tin số vào sổ cấp chứng chỉ in trên chứng chỉ (thông tin bao gồm cả phần chữ, phần số, ký tự đặc biệt như dấu cách và dấu “-” nếu có) như minh họa dưới đây:
  • VD: Số vào sổ cấp chứng chỉ in trên chứng chỉ là ULIS-N20 001598. Người dùng nhập tìm kiếm toàn bộ chuỗi ký tự trên, bao gồm cả dấu gạch ngang “-” giữa ULIS và N20, dấu cách ký tự trống ” ” giữa N20 và 001598.

  • Các dữ liệu này chỉ mang tính chất tham khảo. Để có bản xác nhận chính thức có tính pháp lý bằng văn bản, xin vui lòng liên hệ Trung tâm Khảo thí – Phòng 106 nhà A4 – ĐHNN – ĐHQGHN, điện thoại: 02462601376.