Trao đổi chuyên môn: Qui trình xây dựng bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh chuyên ngành

Ngày 09/11/2023, tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã diễn ra buổi trao đổi chuyên môn về xây dựng bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh chuyên ngành do Cộng đồng chuyên môn Kiểm tra đánh giá ngoại ngữ tổ chức.

Tham gia có diễn giả PGS.TS Sun-Young Shin đến từ ĐH Indiana – Hoa Kỳ và TS. Trần Thị Duyên đến từ ĐH Công nghiệp Hà Nội, đại diện Trung tâm Khảo thí, giảng viên trong và ngoài trường quan tâm.

Trong chương trình, PGS.TS Sun-Young Shin đã mang đến những thông tin hữu ích về qui trình tiến hành hoạt động kiểm tra đánh giá, qui trình xây dựng bài kiểm tra nói chung và bài kiểm tra tiếng Anh chuyên ngành (ESP) nói riêng. Với ví dụ cụ thể về tiếng Anh ngành hàng không, PGS.TS Shin chỉ ra tầm quan trọng của hoạt động giảng dạy tập trung vào cung cấp cho người học giao tiếp đặc thù của lĩnh vực này, tiếp đó hoạt động kiểm tra đánh giá cũng cần dựa trên ngữ liệu và bối cảnh sử dụng ngôn ngữ đích cụ thể.

Tiếp nối chương trình, TS. Trần Thị Duyên đã có chia sẻ thiết thực về đổi mới hoạt động giảng dạy tiếng Anh theo định hướng nghề nghiệp tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. TS. Duyên nhấn mạnh việc thực hiện một qui trình xuyên suốt bắt nguồn từ việc tìm hiểu nhu cầu thực tiễn của các bên liên quan như nhà tuyển dụng, giáo viên, sinh viên; tới xây dựng chương trình giảng dạy, giáo trình , thiết kế hoạt động kiểm tra đánh giá và lấy phản hồi từ các bên liên quan. Đề án của Nhà trường nhận được phản hồi tích cực từ sinh viên và nhà tuyển dụng trong việc nâng cao năng lực tiếng Anh định hướng nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu thực tế công việc.

Buổi gặp mặt kết thúc sau những chia sẻ và thảo luận tích cực, hiệu quả từ khách mời và các giảng viên tham gia.

Một số hình ảnh trong buổi gặp mặt, trao đổi chuyên môn