Bồi dưỡng cán bộ chấm thi Nói và Viết theo định dạng VSTEP.3-5 dành cho giảng viên các trường đại học

Khóa bồi dưỡng cán bộ chấm thi Nói và Viết theo định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh (ĐGNLTA) từ bậc 3 đến bậc 5 theo Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam (VSTEP.3-5) dành cho giảng viên Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường Đại học Bách khoa, Trường Đại học Thành Đông vào cuối năm 2023 – đầu năm 2024 vừa qua đã diễn ra tốt đẹp và nhận được phản hồi tích cực từ học viên.

Tham gia giảng dạy cho khóa bồi dưỡng có cô Nguyễn Thị Phương Thảo (Phó Giám đốc Trung tâm Khảo thí), cô Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (Trưởng Phòng Khoa học công nghệ), cô Nguyễn Quỳnh Hoa (Phó Trưởng Phòng Đào tạo), và cô Nguyễn Thị Chi (Cán bộ Trung tâm Khảo thí). Trong khóa bồi dưỡng, học viên đã được trang bị kiến thức về quan điểm, cách tiếp cận, lý thuyết cơ bản trong kiểm tra, đánh giá năng lực Nói/Viết tiếng Anh; kiến thức về KNLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam đối với Kỹ năng Nói/Viết; kiến thức về định dạng, tiêu chí đánh giá và quy trình chấm điểm bài thi đánh giá năng lực Nói/Viết tiếng Anh theo định dạng đề thi ĐGNLTA từ bậc 3 đến 5 (VSTEP.3-5). Bên cạnh đó, khóa học cũng giúp học viên phát triển đạo đức, tinh thần trách nhiệm, tác phong nghề nghiệp của người làm công tác kiểm tra, đánh giá năng lực Nói/Viết tiếng Anh của người sử dụng tiếng Anh ở Việt Nam.

Trong quá trình luyện tập và trao đổi chuyên môn, các học viên luôn tích cực chia sẻ quan điểm cũng như cách tiếp cận dựa trên kinh nghiệm chấm thi của bản thân với mong muốn, nỗ lực hiểu rõ hơn quan điểm và cách tiếp cận được thể hiện trong định dạng đề thi VSTEP.3-5. Khi gần kết thúc khóa học, cô Thanh Phương, một trong những học viên tích cực của lớp, đã chia sẻ rằng thông qua khóa học này cô đã nhận ra tại sao đôi lúc chấm theo thang chấm tiêu chí và chấm theo thang chấm tổng quát lại có thể lệch nhau và đôi lúc thì kết quả chấm gần như tương đương, từ đó nhận ra những lưu ý cho chính bản thân mình trong quá trình chấm thi. Chia sẻ của cô cũng mở ra những suy nghĩ trong việc thực hành, vận dụng thang chấm đối với các học viên khác.

Trung tâm Khảo thí, Trường Đại học Ngoại ngữ nói chung và các giảng viên tham gia giảng dạy tại khóa bồi dưỡng nói riêng luôn trân trọng những chia sẻ chuyên môn cũng như những thay đổi tích cực trong cách tiếp cận của các học viên thuộc các trường đại học khác nhau, nhằm đảm bảo tính minh bạch và tin cậy trong kiểm tra đánh giá chuẩn hóa cũng như áp dụng trong kiểm tra đánh giá ở lớp học. Từ đó góp phần tạo nên một cộng đồng chuyên môn về kiểm tra đánh giá có chất lượng ở Việt Nam.