TRA CỨU KẾT QUẢ THI KỲ THI ĐGNLNN NGÀY THI 16&17/04/2022

I/ Tra cứu kết quả

  • Thí sinh tra cứu kết quả thi tại đường link: http://vstep.vnu.edu.vn/trang-chu/tra-cuu-ket-qua/
  • MÃ TRA CỨU KẾT QUẢ THI LÀ SỐ CHỨNG MINH NHÂN DÂN/ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN/ HỘ CHIẾU
  • Thí sinh chọn ngày thi 16/04/2022

II / Phúc khảo

1.Thời gian đăng ký phúc khảo:

– Từ ngày 29/04/2022 đến ngày 05/05/2022

2. Lệ phí phúc khảo: 100.000 VNĐ/1 kỹ năng

3. Địa đểm nộp đơn đăng ký phúc khảo: Phòng 106 – Nhà A4 – ĐHNN

III/ Đăng ký cấp chứng chỉ

1. Đối tượng phải đăng ký cấp chứng chỉ ngoại ngữ:

– Thí sinh được miễn phí lệ phí thi hoặc nộp lệ phí 600.000VNĐ/ 900.000VNĐ (đạt trình độ từ Bậc 3 (B1) trở lên) cần đăng ký cấp chứng chỉ ngoại ngữ.

2. Thời gian đăng ký cấp chứng chỉ ngoại ngữ:

– Từ ngày 29/04/2022 đến ngày 05/05/2022

– Thí sinh chỉ có duy nhất một lần đăng ký và nộp phí cấp Chứng chỉ ngoại ngữ. Sau thời hạn trên, thí sinh không đăng ký nhận Chứng chỉ, được coi như không có nhu cầu, đồng thời không được đăng ký cấp Chứng chỉ vào bất cứ thời gian nào khác. Nhà trường không xác nhận điểm thi sau thời điểm cấp chứng chỉ ngoại ngữ.

3. Lệ phí cấp chứng chỉ ngoại ngữ: 100.000 VNĐ

4. Địa điểm đăng ký cấp chứng chỉ: Phòng 106 – Nhà A4 – ĐHNN

IV/ SỬA THÔNG TIN CÁ NHÂN

-Thí sinh cần sửa thông tin cá nhân cần làm đơn và nộp tại Phòng 106 – Nhà A4 – ĐHNN

-Thời gian: từ ngày 29/04/2022 đến ngày 05/05/2022

 

Trân trọng