Danh sách phòng thi Kỳ thi thử IELTS ngày 25/01/2019

Thời gian thi: 13h30

Thời gian có mặt: 13h15

Địa điểm: phòng 610 và 611 – nhà A2 – ĐHNN

Thí sinh download danh sách thi Tại đây