Danh sách và Sơ đồ phòng thi Kỳ thi ĐGNLNN ngày thi 20/07/2019

LƯU Ý:

  • THÍ SINH ĐI THI CHỈ ĐƯỢC MANG VÀO PHÒNG THI: BÚT BI, BÚT CHÌ, TẨY VÀ GIẤY TỜ TÙY THÂN.
  • THÍ SINH ĐI THI KHÔNG MANG THEO TƯ TRANG CÓ GIÁ TRỊ.
  • THÍ SINH GỬI TƯ TRANG TẠI KHU VỰC GỬI ĐỒ  (THEO BỐ TRÍ CỦA HỘI ĐỒNG THI)
  • HỘI ĐỒNG THI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ TƯ TRANG CỦA THÍ SINH.

I/Lịch thi

1. Môn Đọc – Nghe – Viết: 7h00 ngày 20/07/2019 (Thứ Bảy) thí sinh có mặt tại phòng thi

2. Môn Nói:

* Sáng ngày 20/07/2019: Toàn bộ thí sinh thi VSTEP.2 (sau khi thi Đọc-Nghe-Viết)

* Chiều ngày 20/07/2019: Thí sinh thi VSTEP.3-5 thuộc đối tượng thí sinh tự do từ phòng 17 đến phòng 33. Thí sinh thi CĐR SĐH B1, B2 Sau Đại học.

* Sáng ngày 21/07/2019: Thí sinh thi VSTEP.3-5 từ phòng 13 đến phòng 16từ phòng 34 đến phòng 45.

*Chiều ngày 21/07/2019: Thí sinh thi VSTEP.3-5 thuộc đối tượng SV Không chuyên tiếng Anh ĐHQGHN từ phòng 01 đến phòng 12.

(Thời gian và địa điểm tập trung thi Nói được thông báo trong khi thi Đọc-Nghe-Viết)

II/ Địa điểm thi:   Giảng đường A2 – Trường Đại học Ngoại ngữ- ĐHQGHN

STT

Địa điểm thi/Hội đồng thi

Đối tượng dự thi

1

Điểm thi số 01: Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ

Hội đồng thi tại Phòng Giáo viên tầng 1

Phòng thi: P.01 đến P.20

Thí sinh thi ĐGNLTA (VSTEP.3-5)  thuộc đối tượng  sinh viên không chuyên Tiếng Anh trong ĐHQGHN; Sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ và Sinh viên Khoa Quốc tế – ĐHQGHN.

2

Điểm thi số 02: Giảng đường A2 (tầng 5,6,7,8 nhà A2)

Hội đồng thi tại Phòng Giáo viên tầng 5

Phòng thi: P. 21 đến P.50

Thí sinh tự do thi định dạng bài thi VSTEP.2 và VSTEP.3-5.

3

Điểm thi số 03: Giảng đường B2

Hội đồng thi tại Phòng Giáo viên tầng 2

Phòng thi: P. 51 đến P. 68

Thí sinh thi Chuẩn đầu ra SĐH B1 và B2.

III/ Yêu cầu

1. Thí sinh đi thi đúng giờ, mang theo một trong các loại giấy tờ tùy thân: Chứng minh nhân dân/Căn cước công/Hộ chiếu/Giấy phép lái xe để xuất trình trước khi vào phòng thi.

Nếu thiếu giấy tờ tùy thân, thí sinh không được phép vào phòng thi.

2. Đối với sinh viên,  ngoài việc mang theo giấy tờ tùy thân quy định tại Điểm 1 Mục này cần mang theo Thẻ sinh viên.

IV/ Tra cứu kết quả thi

Thí sinh xem kết quả thi tại Website: http://vstep.vnu.edu.vn hoặc http://vstep.vnu.edu.vn sau ngày thi 10 ngày làm việc (không kể thứ 7, Chủ Nhật và lễ tết)

Download Danh sách phòng thi (Mỗi đối tượng dự thi nằm tại 01 sheet khác nhau) Tại đây

Download Sơ đồ phòng thi tại Giảng đường A2  Tại đây

Download Sơ đồ phòng thi tại Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ  Tại đây

Download Sơ đồ phòng thi tại Giảng đường B2 Tại đây