Danh sách và Sơ đồ phòng thi Kỳ thi ĐGNLNN ngày thi 23/03/2019

LƯU Ý:

  • THÍ SINH ĐI THI CHỈ ĐƯỢC MANG VÀO PHÒNG THI: BÚT BI, BÚT CHÌ, TẨY VÀ GIẤY TỜ TÙY THÂN.
  • THÍ SINH ĐI THI KHÔNG MANG THEO TƯ TRANG CÓ GIÁ TRỊ.
  • THÍ SINH GỬI TƯ TRANG TẠI KHU VỰC GỬI ĐỒ  
  • HỘI ĐỒNG THI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ TƯ TRANG CỦA THÍ SINH.

I/Lịch thi

1. Môn Đọc – Nghe – Viết: 7h00 ngày 23/03/2019 (Thứ Bảy) thí sinh có mặt tại phòng thi

2. Môn Nói:

* Sáng ngày 23/03/2019: Toàn bộ thí sinh thi VSTEP.2 (sau khi thi Đọc-Nghe-Viết)

* Chiều ngày 23/03/2019: Thí sinh thi VSTEP.3-5 thuộc đối tượng thí sinh tự do từ phòng 01 đến phòng 18. Thí sinh thi CĐR SĐH B1, B2 và Thí sinh thi Chuẩn đầu ra C1 các tiếng Pháp, Nga, Trung, Đức, Nhật, Hàn.

* Sáng ngày 24/03/2019: Thí sinh thi VSTEP.3-5 thuộc đối tượng thí sinh tự do từ phòng 19 đến phòng 26. Sinh viên không chuyên tiếng Anh trong ĐHQGHN từ phòng 29 đến phòng 39.

* Chiều ngày 24/03/2019: Thí sinh thi VSTEP.3-5 thuộc đối tượng Sinh viên không chuyên tiếng Anh trong ĐHQGHN từ phòng 40 đến phòng 47. Sinh viên khoa Quốc tế, sinh viên ĐHNN thi Chuẩn đầu ra C1 và Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ 2

(Thời gian và địa điểm tập trung thi Nói được thông báo trong khi thi Đọc-Nghe-Viết)

II/ Địa điểm thi:   Giảng đường A2 – Trường Đại học Ngoại ngữ- ĐHQGHN

STT

Địa điểm thi/Hội đồng thi

Đối tượng dự thi

1

Giảng đường A2.1 (tầng 1,2,3,4 nhà A2)

Hội đồng thi tại Phòng Giáo viên tầng 3

Phòng thi: P.01 đến P.26

Thí sinh thi ĐGNLTA (VSTEP.3-5) thuộc đối tượng thí sinh tự do

2

Giảng đường A2.2 (tầng 5,6,7,8 nhà A2)

Hội đồng thi tại Phòng Giáo viên tầng 5

Phòng thi: P. 27 đến P.58

Thí sinh thi VSTEP.3-5 thuộc đối tượng sinh viên không chuyên tiếng Anh trong ĐHQGHN; Sinh viên ĐHNN thi chuẩn đầu ra C1 Ngoại ngữ 2 và CĐR Ngoại ngữ 2

3

Giảng đường C1 – Khoa Pháp

Hội đồng thi tại Phòng Giáo viên tầng 2

Phòng thi: P. 59 đến P. 67

Thí sinh thi ĐGNLTA (VSTEP.2) thuộc đối tượng thí sinh tự do

4

Giảng đường B2 – Khoa Pháp

Hội đồng thi tại Phòng Giáo viên tầng 2

Phòng thi: P. 68 đến P. 87

Thí sinh thi Chuẩn đầu ra Sau Đại học B1 và Sinh viên ĐHNN thi Chuẩn đầu ra C1 các thứ tiếng: Pháp, Nga, Trung, Đức, Nhật, Hàn

III/ Yêu cầu

1. Thí sinh đi thi đúng giờ, mang theo một trong các loại giấy tờ tùy thân: Chứng minh nhân dân/Căn cước công/Hộ chiếu/Giấy phép lái xe để xuất trình trước khi vào phòng thi.

Nếu thiếu giấy tờ tùy thân, thí sinh không được phép vào phòng thi.

2. Đối với sinh viên,  ngoài việc mang theo giấy tờ tùy thân quy định tại Điểm 1 Mục này cần mang theo Thẻ sinh viên.

IV/ Tra cứu kết quả thi

Thí sinh xem kết quả thi tại Website: http://vstep.vnu.edu.vn hoặc http://vstep.vnu.edu.vn sau ngày thi 10 ngày làm việc (không kể thứ 7, Chủ Nhật và lễ tết)

Download Danh sách phòng thi (Mỗi đối tượng dự thi nằm tại 01 sheet khác nhau) Tại đây

Download Sơ đồ phòng thi tại Giảng đường A2 Tại đây

Download Sơ đồ phòng thi tại Giảng đường C1-Khoa Pháp Tại đây

Download Sơ đồ phòng thi tại Giảng đường B2 Tại đây