ID ZOOM-PHỔ BIẾN QUY CHẾ VÀ ĐỊNH DẠNG BÀI THI ĐGNLNN NGÀY THI 08 VÀ 09/01/2022 (ID ZOOM FOR TEST INFORMATION SESSION-TEST DATE 8TH, 9TH JANUARY, 2022)

VSTEP 3-5 (B1-B2-C1 – bậc 3,4,5)

– Zoom ID: 982 1694 0019 (pass: vstep2022)

– Thời gian: 19h30-20h15, Thứ Tư ngày 05/01/2022

 

ENGLISH VERSION BELOW:

VSTEP 3-5 (LEVEL B1-B2-C1) – DELIVERY LANGUAGE: ENGLISH

– Zoom ID: 982 1694 0019 (pass: vstep2022)

– Time: 8:20 p.m. – 9:05 p.m., Wednesday, 5th January, 2022