ID ZOOM – PHỔ BIẾN QUY CHẾ VÀ ĐỊNH DẠNG BÀI THI ĐGNLNN NGÀY THI 17/04/2021 (ID ZOOM FOR TEST INFORMATION SESSION – TEST DATE 17TH APRIL, 2021)

VSTEP 2 (A2 – bậc 2)

– Zoom ID: 948 2046 5525 (pass: vstep2021)

– Thời gian: 19h30-20h15, Thứ hai ngày 12/04/2021

 

 

VSTEP 3-5 (B1-B2-C1 – bậc 3,4,5)

– Zoom ID: 926 2280 8355 (pass: vstep2021)

– Thời gian: 19h30-20h15, Thứ hai ngày 12/04/2021

 

ENGLISH VERSION BELOW:

VSTEP 3-5 (LEVEL B1-B2-C1) – DELIVERY LANGUAGE: ENGLISH

– Zoom ID: 926 2280 8355 (pass: vstep2021)

– Time: 8:20 p.m. – 9:0 p.m., Monday 12th April, 2021