ID Zoom – Phổ biến quy chế và định dạng bài thi ngày thi 08/05/2021

Trung tâm Khảo thí – Trường ĐHNN – ĐHQGHN trân trọng thông báo Lịch Phổ biến Quy chế và Định dạng Bài thi VSTEP.3-5 trên Zoom.

Do thứ 2 ngày 03/5/2021 là ngày nghỉ lễ nên lịch phổ biến sẽ chuyển sang thứ 3 ngày 04/5/2021. Thông tin cụ thể như sau:

 

VSTEP 3-5 (bậc 3,4,5)

– Zoom ID: 926 2280 8355

– Pass: vstep2021

– Thời gian: 19h30, Thứ ba ngày 04/05/2021

 

Trân trọng!