TRA CỨU KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ NGÀY THI 13/3/2021

I / Tra cứu kết quả

Thí sinh tra cứu kết quả thi tại đường link: http://vstep.vnu.edu.vn/trang-chu/tra-cuu-ket-qua/

MÃ TRA CỨU KẾT QUẢ THI LÀ SỐ CHỨNG MINH NHÂN DÂN / CĂN CỨ / HỘ CHIẾU (KÈM CHỮ) CỦA THÍ SINH.

 

II / Phúc khảo

Thí sinh muốn phúc khảo bài thi, làm đơn theo Mẫu và nộp lệ phí 100.000 VNĐ/ 01 kỹ năng tại Trung tâm Khảo thí – Phòng 106 – Nhà A4 – Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN.

– Thời gian: từ ngày 29/3/2021 đến hết ngày 02/4/2021 trong giờ hành chính.

– Thí sinh lấy Mẫu đơn tại phòng 106 – Nhà A4 hoặc download tại đường link: http://vstep.vnu.edu.vn/bieu-mau/

 

III / Sửa thông tin cá nhân

Nếu có sai sót về thông tin cá nhân, thí sinh làm thủ tục tại Trung tâm Khảo thí – Phòng 106 – Nhà A4 – Trường ĐHNN – ĐHQGHN từ ngày 29/3/2021 đến hết ngày 02/4/2021 trong giờ hành chính.

 

IV / Đối tượng phải đăng ký cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ

–  Học viên Sau đại học trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN đóng lệ phí dự thi dưới 1.800.000 VNĐ

– Thời gian đăng ký: Từ 29/3/2021 đến hết ngày 31/3/2021 trong giờ hành chính tại Trung tâm Khảo thí – Phòng 106 – Nhà A4 – Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN.

– Lệ phí đăng ký cấp giấy chứng nhận năng lực tiếng ngoại ngữ: 100.000 VNĐ

 

V/ Xác nhận kết quả thi

Thí sinh có nhu cầu xác nhận kết quả thi trong thời gian chờ cấp chứng chỉ sẽ làm đơn theo mẫu, nộp tại Trung tâm Khảo thí – Phòng 106 – Nhà A4 – Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN.

 

Thời gian: từ ngày 29/3/2021 đến hết ngày 02/4/2021 trong giờ hành chính. (trừ ngày nghỉ Lễ)

Xác nhận kết quả thi sẽ có sau 03 ngày làm việc.

 

Lưu ý: Thí sinh là học viên Sau đại học trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN không xác nhận điểm.

 

Mẫu đơn Xác nhận kết quả thi lấy tại phòng 106 nhà A4 hoặc tại đường link: http://vstep.vnu.edu.vn/bieu-mau/

 

Thời gian làm việc:

– Sáng: 08h00 – 12h00

– Chiều: 14h00 – 17h00

 

Trân trọng thông báo!